یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان با ۱۴۶۵ دینار عراق برابر است

یک یره‌ی ترک با ۷۱ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای روز شنبه ۶ خرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۶۵ دینار عراق

یک یورو:  ۱۵۸۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۰۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۷۱ دینار عراق

هزار تومان ایران 28.5 دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۱۰ دینار عراق

نرخ طلا در بازارهای اقلیم کوردستان برای شنبه ۶ خرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است.

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۷۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ٢١- ۴۲۰ هزار  دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۵ دینار عراق

/ا.م