پرزیدنت بارزانی: خوشبختانه رقابت طولانی مردم کوردستان با حکومت‌های منطقه به خصومت میان ملت‌ها تبدیل نشده است

کنفرانس کوردهای مهاجر در لوزان به مدت دو روز در این شهر سوئیس برگزار خواهد شد
پرزیدنت مسعود بارزانی
پرزیدنت مسعود بارزانی

اربیل (کوردستان ۲۴)– پرزیدنت بارزانی با صدور پیامی به مناسبت اولین نشست کوردستانیان در لوزان سوئیس، گفت: مایه‌ی خرسندی است که رقابت طولانی و صدساله‌ی بین حکومت‌های منطقه و مردم کوردستان به‌هیچ‌وجه رنگ و روی دشمنی بین ملت‌ها را به خود نگرفته است.

در ادامه‌ی پیام پرزیدنت مسعود بارزانی آمده است: مایه‌ی خرسندی است که درگیری طولانی و چند صد ساله بین دولت‌های حکومت‌های منطقه و مردم کوردستان رنگ درگیری بین ملت‌ها را به خود نگرفته و کوردها همواره دوستان و همدلان بزرگی در بین ملت‌های منطقه داشته‌اند.

پرزیدنت بارزانی افزود: مشکل اصلی مردم کورد با رژیم‌ها، سیاست‌های غلط، سرکوب و دیکتاتوری بوده است نه ملت‌های منطقه. فراموش نکنیم که برخورد با پیامدهای بد لوزان و اصلاح اشتباهات فقط متوجه مردم کورد نیست، بلکه باید دولت‌های منطقه و ابرقدرت‌ها و کشورهایی که بر معادلات بین‌المللی تأثیرگذار هستند و همچنین تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و شخصیت‌های جهانی با ایجاد چارچوبی آشتی‌جویانه و دمکراتیک و  با حسن نیت برای حل این مشکل تلاش کنند.

پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که جنبش کوردستانی‌ها در خارج می‌تواند در مراکز سیاسی، اجتماعی و علمی کشورها در جهت معرفی آرمان کوردستان، انتقال حقیقت، دفاع از حقوق مردم کورد و به دست آوردن هر چه بیشتر دوستان و حامیان در میان مردم و ستم‌هایی کە علیه کوردها روا داشته شده است، نقش بسزایی دارد. مطمئنا این یک وظیفه‌ی مقدس و ادای این وظیفه‌ هم نیازمند برادری و مشارکت و اتحاد همه‌ی شما است. در این راستا باید همه‌ی منافع کوچک را کنار گذاشت و به منافع عالی‌تر اندیشید.

بارزانی در پایان این پیام گفت: امیدوارم این نشست مهم نتایج مفیدی داشته باشد و توصیه‌ها و رهنمودهایی را در مورد نحوه‌ی برخورد با تأثیرات و پیامدهای توافق لوزان برای همه‌ی ما ارائه دهد و برای شما آرزوی موفقیت دارم.

/ا.م