هوشیار زیباری: انتقاد از اقلیم امری طبیعی اما دشمنی با آن نادرست است

"کیان سیاسی اقلیم کوردستان حاصل سال‌ها مبارزه با ستمگران است"
هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان
هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، تاکید کرد که انتقاد از اقلیم کوردستان امری طبیعی، اما دشمنی با آن نادرست است.

هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز یکشنبه طی ایراد سخنانی در (کنفرانس معاهده لوزان پس از صد سال) که با حضور شماری از رهبران و شخصیت‌های برجسته کورد در شهر لوزان سویس برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه کیان سیاسی اقلیم کوردستان، یادآور شد که در سال ١٩٩٢ میلادی به رغم مخالفت همه کشورها، نیروهای سیاسی اقلیم تصمیم گرفتند که انتخابات پارلمانی را برگزار کنند.

زیباری تاکید کرد:" با اینکه برخی کشورها برگزاری انتخابات را نوعی تهدید تلقی کردند، اما نیروهای سیاسی اقلیم بر برگزاری آن اصرار ورزیدند و کیان سیاسی کنونی اقلیم، محصول آن انتخابات است".

زیباری از نیروهای سیاسی بخش‌های مختلف کوردستان بزرگ خواست که به کیان سیاسی اقلیم، احترام بگذارند "زیرا حاصل خون شهدا و سال‌های مبارزه مردم کورد علیه ستمگران است".

او انتقاد از اقلیم را امری طبیعی و دشمنی با آن را نادرست دانست.

روز شنبه ٢٧ می، با مشارکت ده‌ها شخصیت برجسته کورد از شمال، جنوب، شرق و غرب کوردستان، (کنفرانس معاهده لوزان پس از صد سال) در سوئیس آغاز شد و شخصیت‌ها سیاسی و استادان دانشگاه‌های مختلف در آن سخنرانی کردند.

ب.ن