اسرائیل گنبد آهنین دریایی را با موفقیت آزمایش کرد

طرح ایجاد گنبد آهنین دریایی با همکاری نیروی دریایی و سازمان دفاع مشترک این کشور ایجاد شده است
سامانه‌ی گنبد آهنین اسرائیل
سامانه‌ی گنبد آهنین اسرائیل

اربیل (کوردستان ۲۴) – نیروی دریایی ارتش اسرائیل از آزمایش موفقیت‌آمیز نسخه‌ی دریایی سیستم گنبد آهنین این کشور خبر داد.

به گزارش نیروی دریایی اسرائیل، این آزمایش‌ها رهگیری به‌صورت چندسیستمی و چندلایه بر روی این سیستم انجام شد.

 گنبد آهنین دریایی اسرائیل با عنوان C-Dome پروژه‌ی مشترکی میان نیروی دریایی این کشور و سازمان دفاع مشترک اسرائیل است. این سیستم موفق شد اهداف پیشرفته‌ای را رهگیری کند که تهدیدی برای زیرساخت‌ها و مکان‌های اسرائیل در منطقه اقتصادی انحصاری آن به شمار می‌روند.

/ا.م