هیئتی از اداره‌ی خودمختار سوران با یک هیئت تجاری از ارومیه دیدار کرد

این دیدار در مرز حاج عمران برگزار شد
دیدار هیئت اقلیم کوردستان با هیئت ایرانی در حاج عمران
دیدار هیئت اقلیم کوردستان با هیئت ایرانی در حاج عمران

اربیل (کوردستان ۲۴) – هیئتی از اداره‌ی خودمختار سوران و هیئت تجاری از استان ارومیه امروز در حاجی عمران دیدار و درباره‌ی گسترش شبکه‌ی برق و گاز از ایران به اقلیم کوردستان گفتگو کردند.

سواره اکرم فرماندار چومان به کوردستان ۲۴ گفت: این سومین دیدار ما با هیئت ایرانی در شش ماه گذشته در خصوص مشکلات فنی برق حاجی عمران است که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود." وی گفت: مشکل ارسال بهای برق وارداتی از ایران است و برای حل این مشکل مدیر اداره‌ی خودمختار سوران خود به‌منظور حل این مشکل در جلسه‌ی امروز حضور داشت.

سوران اکرم گفت که نشست جامع استانداران و مدیران ادارات خودمختار اقلیم کوردستان با مقامات ایرانی هفته آینده در ارومیه برگزار خواهد شد و طی آن مشکلات مربوط به برق حاج عمران یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود.

وی گفت: در نشست امروز درباره‌ی انتقال گاز از ایران به چومان و  منطقه‌ی بالکایه‌تی و همچنین انتقال برق از ایران به اقلیم کوردستان بحث شد، اما این امر مستلزم یک قرارداد جامع است که هر دو طرف به آن عمل کنند.

/ا.م