مسئول شاخه‌ی پارت دمکرات کوردستان در بغداد: دستی در عراق وجود دارد که نمی‌خواهد این دولت به کار خود ادامه بدهد

اقدام کمسیون دارایی مجلس عراق علیه اقلیم کوردستان، نقض ماده‌ی ۱۱۷ قانون اساسی عراق فدرال است
اشواق جاف، مسئول شاخه‌ی پارت دمکرات کوردستان در بغداد
اشواق جاف، مسئول شاخه‌ی پارت دمکرات کوردستان در بغداد

اربیل (کوردستان۲۴)– اشواق جاف، مسئول شاخه‌ی پنجم پارت دمکرات کوردستان در بغداد می‌گوید: برخی از تغییرات ایجادشده توسط کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در لایحه‌ی بودجه به حالت قبلی باز گردانده شده‌اند.

اشواق جاف به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت که کمسیون دارایی مجلس عراق نشان داد که نمی‌خواهد به توافق با اقلیم کوردستان پایبند باشد.

مسئول شاخه‌ی پنجم حزب دمکرات کوردستان در بغداد گفت: آنچه در کمسیون دارایی مجلس عراق روی داد، خلاف قانون اساسی است، زیرا اختیاراتی که بر اساس ماده‌ی ۱۱۷ به اقلیم کوردستان داده شده، از آن سلب شده است.

اشواق جاف افزود: برخی فکر می‌کنند که تغییرات در بودجه‌ی عراق فقط ساختار اقلیم کوردستان را هدف قرار می‌دهد، اما درواقع این تغییرات پیامی است به جامعه‌ی جهانی که به آنها می‌گوید: دستی در عراق وجود دارد که نمی‌خواهد این دولت عراق به کار خود  ادامه بدهد.

/ا.م