نیروهای ائتلاف ضد داعش به حمایت از نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان ادامه می‌دهند

هیئت ائتلاف از پیشرفت اصلاحات در وزارت پیشمرگه ابراز خرسندی کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- یک هیئت ائتلاف ضد داعش ریاست سرهنگ پاس، مشاور نظامی نیروهای ائتلاف، از وزارت پیشمرگه بازدید کرد و بر حمایت نظامی خود از نیروهای پیشمرگه تأکید کرد.

در نشستی در دفتر وزارت پیشمرگه، هماهنگی بیشتر و بهبود بخش‌های وزارت پیشمرگه بر اساس رهنمودهای لایحه‌ی اصلاحات و با کمک مشاوران ائتلاف بین‌المللی در اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هیئت نظامی ائتلاف درباره‌ی اقدامات اخیر وزارت پیشمرگه برای اصلاح نیروها اعلام کرد کە «اقدامات وزارت پیشمرگه برای اصلاح و ادغام برخی از واحدهای مختلف پیشمرگه برای همگان مایه‌ی خرسندی است و بر موضوع اصلاح و ادغام بخشی از واحدهای مختلف پیشمرگه به عنوان گام مهمی برای آینده‌ی نیروهای پیشمرگه در اقلیم کوردستان تأکید کردند.

مشاور نظامی نیروهای ائتلاف بار دیگر بر ادامه‌ی همکاری و حمایت نیروهای ائتلاف از وزارت پیشمرگه در روند اصلاحات و آموزش تأکید کرد.

/ا.م