ارزش دلار آمریکا در برابر دینار عراق افزایش یافت

یک هزار تومان ایران با ۲۹٫۵ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– نرخ طلا و ارز برای یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲، به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۷۰ دینار عراق

یک یورو:  ۱۵۷۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۰۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۷۱ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۹٫۵ دینار عراق

نرخ طلا در بازارهای اقلیم کوردستان برای یکشنبه ١٤خرداد  ۱۴۰۲، به این شرح است.

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۷۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ٢١- ۴۲۰ هزار  دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۵ دینار عراق

/ا.م