اتحادیه‌ی اروپا برای تقسیم عادلانه‌ی پناهندگان بین کشورهای عضو تلاش می‌کند

کشورهایی که از دریافت پناهندگان خودداری می‌کنند باید به کشورهای میزبان پناهندگان غرامت پرداخت کنند
پناهدنگان شرقی در اروپا
پناهدنگان شرقی در اروپا

اربیل(کوردستان ۲۴)- اعضای اتحادیه‌ی اروپا در مورد ایجاد دو تغییر بنیادین در سیستم پناهندگی اروپا به توافق رسیدند.

بر پایه‌ی این توافق، روند اداری درخواست پناهندگی در کشورهایی که دروازه ورود مهاجران هستند، کوتاه خواهد شد.

همچنین قرار است بر اساس توافق انجام‌شده، بخشی از پناه‌جویان به‌صورت رسمی از این کشورها به سایر کشورهای اروپایی منتقل شوند و اگر دومین کشور میزبان از پذیرش این پناه‌جویان امتناع کرد، در ازایش جریمه پرداخت کند.

این توافق که در پی مذاکرات فشرده ۲۷ وزیر کشور اعضای اتحادیه‌ی اروپا در روز ۱۸ خرداد در لوکزامبورگ به‌دست آمد، بر پایه ایجاد یک سازوکار همبسته، در پشتیبانی از کشورهایی است که به‌عنوان نخستین میزبانان اروپایی مهاجران، شناخته می‌شوند؛ ایتالیا، اسپانیا و یونان ازجمله این کشورها هستند.

کمیسیون اروپا از سال ۲۰۲۰ با ارائه پیشنهادانی درصدد انجام این تغییرات برآمد، تا برای مشکلاتی که بر پایه‌ی قوانین موسوم به «دابلین» وجود دارد، به راه‌حل دست یابد. گفت‌وگوهای متناوب در این مورد، نزدیک به سه سال به درازا انجامید.

بر پایه‌ی قوانین کنونی، هر پناه‌جویی که وارد یکی از کشورهای هم‌پیمان در اروپا بشود، باید در همان کشور نخست، درخواست پناهندگی بدهد. همین امر باعث شده بود که شماری از کشورهای اروپایی از ۲۰ سال پیش برای ایجاد تغییرات در این قانون، تلاش کنند.

کشورهای جنوب قاره، بیشترین زحمت و هزینه را در روند کنونی متحمل می‌شوند. برای مثال، ایتالیا در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۳ میزبان درحدود ۵۱ هزار نفر از ۶۸ هزار مهاجری شده است که از طریق دریا وارد محدوده اتحادیه اروپا شدند.

این کشور در قیاس با اسپانیا و یونان که دیگر مسیرهای دریایی اصلی برای ورود به اروپا هستند، ۸۰ درصد از شمار کل این پناه‌جویان را در خود جا داد و بر همین اساس «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.

سازوکار همبستگی موردتوافق، به سایر کشورهای عضو اتحادیه، دو گزینه را برای کمک به نخستین میزبانان، پیشنهاد می‌دهد؛ «یا بخشی از مهاجران را بپذیرند، یا به جایش غرامت مالی بدهند».

در حالت نخست، این کشورها، شماری معین از پناه‌جویان را از کشورهای دروازه اروپا به درون مرزهایشان منتقل می‌کنند. اما اگر از این موضوع سر باز زنند، باید به ازای هر مهاجر، حدود ۲۰ هزار یورو به میزبان نخست، بپردازند.

در همین حال، میزبانان نخست نیز موظف هستند تا روند رسیدگی به پرونده مهاجرت را در یک بسته زمانی حدوداً ۱۲ هفته به سرانجام برسانند.

سازوکار پیش‌بینی‌شده البته داوطلبانه است و باید مورد تصویب کمیسیون اروپا و نیز پارلمان اروپا قرار بگیرد.

/ا.م