دوازدهمین کنگره‌ی حزب دمکرات کوردستان- سوریه در اربیل آغاز شد

در این کنگره۲۹ نفر از اعضای رهبری این حزب انتخاب می‌شوند

 

اربیل (کوردستان ۲۴)– برگزاری دوازدهمین کنگره‌ی حزب دمکرات کوردستان - سوریه امروز (شبنه ٢٠ خرداد ١٤٠٢) با حضور ٢٠٠ عضو در اربیل آغاز شد.

این کنگره به مدت دو روز ادامه خواهد داشت و پس از انتخاب ۲۹ نفر از اعضای کمیته‌ی مرکزی، یک نفر از آنان به‌عنوان دبیرکل حزب دبیر تعیین می‌شود.

حزب دمکرات کوردستان سوریه (PDKSE) یکی از بزرگ‌ترین احزاب در غرب کوردستان (کوردستان سوریه) است.

کنگره حزب دمکرات کوردستان - سوریه با توجه به وضعیت امنیتی در غرب کوردستان در اربیل برگزار می‌شود.

/ا.م