آثار تاریخی عصر پارینه‌سنگی در استان سلیمانیه کشف شد

کوردستان از هزار سال پیش مهد تمدن بوده است

یک اثر تاریخی با قدمت بیش از ١١هزار سال در استان سلیمانیه کشف شده است. به گفته‌ی  استاندار سلیمانیه، کشف این اثر تاریخی گویای این واقعیت است که "ما بخش مهمی از اصالت، تمدن و عمق تاریخ بشر را تشکیل می‌دهیم".

هوال ابوبکر استاندار سلیمانیه روز شنبه ٢٧ خرداد ۱۴۰۲ به خبرنگار کوردستان ۲۴ گفت: تیمی از دانشگاه ریدینگ بریتانیا با هماهنگی اداره‌ی باستان‌شناسی سلیمانیه آثار تاریخی را کشف کردند که قدمت آن به بیش از ١١هزار و۵۰۰ سال پیش می‌رسد.

این آثار تاریخی در مقابل غار زرزیو و در قزپاپان بر روی رودخانه‌ی رزان در استان سلیمانیه قرار دارد. هوال ابوبکر افزود که نه تنها محل کشف این اثر تاریخی، "بلکه کل کوردستان بزرگ مملو از چنین آثار تاریخی است و و کوردستان اولین مهد  تمدن بشری بوده است".

به گفته‌ی استاندار سلیمانیه، کشف این آثار تاریخی نشان‌دهنده این واقعیت است که "کوردستان مکانی مهم و مقدس و مملو از تمدن است و ما بخش مهمی از اصالت، تمدن و عمق تاریخ بشری را تشکیل می‌دهیم."

هوال ابوبکر همچنین می‌گوید، اهمیت کشف این آثار تاریخی در این است که یکی از قدیمی‌ترین آثار کشف‌شده در تاریخ بشر خواهد بود که در اینجا زندگی کرده است و این منطقه در طول تاریخ زنده بوده و وظیفه ماست که از آنها محافظت کنیم.

همزمان حسین حمه‌غرب، مدیرکل باستان‌شناسی سلیمانیه به کوردستان ۲۴ گفت: دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۲۷ روی این اثر کار کرد و آزمایش‌های متعددی انجام داد. قدمت آن به ٩٠٠هزار تا ١٢هزار سال قبل از میلاد مسیح یعنی عصر حجر میانه و جدید می‌رسد.

/ا.م