قباد طالبانی: نشست هیئت اتحادیه‌ی میهنی و پارت دمکرات کوردستان خوب بود

دو هیئت در اربیل باهم دیدار کردند

اربیل (کوردستان ۲۴)– قباد طالبانی در خصوص دیدار امروز با هیئت پارت دمکرات کوردستان در اربیل گفت: نشست امروز دیدار خوبی است.

قباد طالبانی، ناظر دبیرخانه مام جلال به کوردستان ۲۴ گفت: دیدار ما با پارت دمکرات کوردستان دیدار خوبی است و بهتر هم خواهد بود.

نشست هیئت‌های اتحادیه میهنی کوردستان و پ.د.ک در مقر دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در اربیل ادامه دارد.

پارت دمکرات کوردستان و اتحادیه‌ی ملی کوردستان امروز دوشنبه ٥ تیرماه ١٤٠٢ در اربیل نشستی برگزار کردند.

خبرنگار کوردستان ۲۴ در این نشست گفت: در نشست اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و پارت دمکرات کوردستان در مورد روابط آنها و برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان بحث و تبادل نظر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما، یکی دیگر از موضوعات این دیدار، انتخابات شورای استانی عراق بود که قرار است در تاریخ ١٨/١٢/٢٠٢٣ برگزار شود.

هیئت پارت دمکرات کوردستان شامل فاضل میرانی، سیداد بارزانی، هوشیار زیباری، فواد حسین، محمود محمد، ربوار یلدا و زاگرس فتاح و هیئت اتحادیه‌ی میهنی از بافل طالبانی، جعفر شیخ مصطفی، قباد طالبانی، درباز کسرت رسول و شالاو علی عسکری تشکیل شده بود.

/ا.م