سفیر اتحادیه‌ی اروپا: توسعه‌ی خوبی در روابط بین بغداد و اربیل وجود دارد

وجود سلاح در خارج از حاکمیت دولت هم نوعی فساد است
ویلا واریولا سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق
ویلا واریولا سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق

اربیل (کوردستان ۲۴)- سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال می‌گوید که توسعه خوبی در روابط بین بغداد و اربیل وجود دارد. او هشدار داد: «حمل سلاح در خارج از حاکمیت دولت نیز نوعی فساد است."

ویلا واریولا سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق در مصاحبه با العربیه الجدید گفت که عراق با چالش‌های متعددی مانند فساد اداری مواجه است که نیاز به اصلاحات جامع دارد. او هشدار داد: «وجود سلاح در خارج از حاکمیت دولت  نیز نوعی فساد است.

  وی گفت: «توسعه خوبی در روابط بین بغداد و اربیل وجود دارد و امیدواریم که تصویب قانون نفت و گاز هم به توزیع عادلانه‌ی ثروت در کشور منجر شود».

وی گفت: "به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد، ما از ارتقای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون حمایت کرده‌ایم."

سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق معتقد است محمد شیاع سودانی شروع خوبی داشته است و کار دولت او ازجمله تمایل به اصلاح سیستم مبارزه با فساد و حمایت پارلمان، که دولت را قادر می‌سازد به وعده‌های خود عمل کند، مثبت می‌بینیم."

/ا.م