نماینده مجلس از عملکرد السودانی در خصوص اقلیم کوردستان ابراز نگرانی کرد

"می‌بایست اجازه ندهد جرح و تعدیل در قانون بودجه موجب نقض توافق با اقلیم شود"
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق
محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – یک نماینده مجلس نمایندگان عراق می‌گوید که می‌بایست نخست وزیر عراق به توافقی که با نخست وزیر اقلیم کوردستان امضا کرده، پایبند بوده و اجازه ندهد جرح و تعدیل در قانون بودجه موجب نقض توافق شود.

جمال کوچر، عضو کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان عراق، روز چهارشنبه دوازدهم جولای، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، با اشاره به تصمیم دادگاه فدرال عراق، مبنی بر توقف اجرای برخی مواد قانون بودجه عمومی این کشور در پاسخ به درخواست نخست وزیر السودانی، اظهار داشت؛ موادی که السودانی به جرح و تعدیل مجلس در آنها اعتراض دارد، به حقوق اقلیم کوردستان مربوط نیستند.

وی افزود که می‌بایست نخست وزیر عراق، به جرح و تعدیل مواد ١٣ و ١٤ قانون بودجه نیز اعتراض می‌کرد که موجب پایمال شدن حقوق مردم اقلیم کوردستان شده است.

او از این عملکرد السودانی ابراز نگرانی کرد و گفت:" نخست وزیر عراق با نخست وزیر اقلیم کوردستان توافق‌نامه امضا کرده و می‌بایست به آن پایبند بوده و اجازه ندهد جرح و تعدیل در قانون بودجه موجب نقض توافق شود".

آقای جمال کوچر یادآور شد که السودانی یا هر طرف دیگری تا یکسال دیگر فرصت دارند در خصوص دخالت‌های کمیسیون امور مالی مجلس در قانون بودجه، به دادگاه فدرال اعتراض کنند.

عضو کمیسیون امور مالی مجلس، خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان تمامی تعهدات خود را در قبال دولت فدرال به جا آورده است.

ب.ن