طالبانی: کابینه نهم برای حفاظت از منابع آب طرح‌های بسیاری را اجرا کرده است

"کشورهای همسایه منابع آب را به روی عراق و اقلیم کوردستان بسته‌اند"
بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان
بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کابینه نهم دولت اقلیم، در راستای حفاظت از منابع آب، طرح‌های بسیاری را اجرایی کرده است.

بیگرد طالبانی، وزیر کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در کنفرانس تغییرات آب و هوایی در اربیل، سخنرانی کرد و اظهار داشت که پیامدهای تغییرات آب و هوایی، همه کشورها را با بحران مواجه کرده است، به طوریکه تنش‌‌های سیاسی در پی داشته و برخی کشورها، منابع آبی را به روی کشورهای دیگر مسدود کرده‌اند.

خانم طالبانی، با اشاره به اینکه عراق و اقلیم کوردستان نیز در معرض خطرات تغییرات آب و هوایی قرار گرفته‌اند، یادآور شد که کشورهای همسایه منابع آبی را به روی عراق و اقلیم بسته‌اند.

ایشان همچنین تاکید کرد که در اثر تغییرات آب و هوایی برخی منابع آبی در اقلیم کوردستان خشک شده‌اند و این ساکنان شماری از روستاها را ناچار به مهاجرت کرده است.

وزیر کشاورزی و منابع آب، با اشاره به اینکه اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق از منابع آب بیشتری برخوردار است، خاطرنشان کرد که کابینه نهم دولت، در طول چهار سال گذشته در راستای حفاظت از منابع آب، طرح‌های بسیاری از جمله احداث سد، حوضچه‌های روباز و تامین سیستم‌های جدید آبیاری برای کشاورزان را اجرایی کرده است.

پیش از این وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، اعلام کرده است که در حال طراحی و برنامە‌ریزی برای احداث سد‌ها و حوضچه‌های بیشتر، در مناطق مختلف اقلیم هستند.

ب.ن