پیشنهاد تامین سیستم دفاع هوایی برای نیرو‌ی پیشمرگ اقلیم کوردستان از سوی آمریکا

"در برابر حملات موشکی، راکتی و پهپادی"
نشان وزارت دفاع آمریکا
نشان وزارت دفاع آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤) – در لایحه قانون بودجه سال آینده وزارت دفاع آمریکا، پیشنهاد شده است که برای نیرو‌ی پیشمرگ اقلیم کوردستان، سیستم دفاع هوایی تامین شود.

گزارشگر کوردستان٢٤ از واشنگتن گزارش داد که در لایحه قانون بودجه سال ٢٠٢٤ وزارت دفاع آمریکا، پیشنهاد شده است که نیرو‌ی پیشمرگ اقلیم کوردستان، در کنار ارتش عراق، به سلاح مجهز و از آموزش‌های نظامی بهره‌مند شود.

همچنین خواستار تجهیز نیروی پیشمرگ اقلیم کوردستان به سیستم دفاع هوایی شده است، تا در برابر حملات موشکی، راکتی و پهپادی به اقلیم از آن محافظت کند.

بر پایه گزارش، یکی از بندهای لایحه قانون بودجه، تاکید دارد که قبل از فوریه ٢٠٢٤ وزارت دفاع آمریکا با همکاری وزارت امور خارجه آن کشور، در راستای رویارویی با حملات موشکی، راکتی و پهپادی، طرح تسلیح و آموزش نیروهای ارتش عراق و نیروی پیشمرگ را توسعه دهد.

همچنین آمده است که نیروهای آمریکایی بر نحوه استفاده از سلاح و سیستم دفاع هوایی از سوی ارتش عراق و نیروی پیشمرگ، در رویارویی با حملات نظارت کنند و به آ‌نها آموزش‌های لازم را ارایه بدهند.

و نیز مدت ٩٠ روز را برای اجرای طرح تعیین کرده است، به طوریکه هر ٣٠ روز یکبار گزارش اجرا یا عدم اجرای آن اعلام شود و وزیر دفاع نیز تا پیش از اول فوریه میزان پیشبرد آن را گزارش دهد.

ب.ن