ریاست اقلیم کوردستان یک تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرد

"درباره آن با نیروهای سیاسی در حال گفتگو است"
حضور شهروندان کورد در پای صندوق‌های رای در انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان در سال ٢٠١٨
حضور شهروندان کورد در پای صندوق‌های رای در انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان در سال ٢٠١٨

اربیل (کوردستان٢٤) – ریاست اقلیم کوردستان، یک تاریخ پیشنهادی را برای برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، به نیروهای سیاسی اقلیم اعلام کرد.

یک منبع آگاه، به کوردستان٢٤ گفت که ریاست اقلیم کوردستان روز ٢٥ فوریه ٢٠٢٤ را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، پیشنهاد کرده‌اند.

به گفته این منبع، قرار است یک هئیت ریاست اقلیم، امروز پنجشنبه با مقامات اتحادیه میهنی کوردستان دیدار کند و تاریخ پیشنهادی برای برگزاری انتخابات را به آنها اعلام نماید.

پیش از این سخنگوی ریاست اقلیم، اعلام کرده است که برای تعیین زمان برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، دیدارها با احزاب و نیروهای سیاسی اقلیم را آغاز کرده‌ و از نظر شماری از احزاب باخبر شده‌اند.

ب.ن