ران نرینگ: باید به تصمیم‌گیری مردم کوردستان درباره آینده خود احترام گذاشته شود

"از نظام فدرالی محافظت شود"
ران نرینگ، مدیر آموزش بین‌المللی در موسسه رهبری آمریکا
ران نرینگ، مدیر آموزش بین‌المللی در موسسه رهبری آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر آموزش بین‌المللی در موسسه رهبری آمریکا، تاکید کرد هر زمانی که مردم کوردستان درباره آینده خود تصمیم‌گیری می‌کنند، باید به آن احترام گذاشته شود.

ران نرینگ، مدیر آموزش بین‌المللی در موسسه رهبری آمریکا، در مصاحبه با گزارشگر کوردستان٢٤ در واشنگتن، درباره اوضاع اقلیم کوردستان و عراق اظهار نظر و تاکید کرد:" عراق در حال تحول است و باید در احترام گذاشتن به حقوق مردم عراق و اقلیم کوردستان، جدی بود. باید اقلیم کوردستان بتواند همچون سال‌های گذشته رشد کند، در رفاه باشد و از نظام فدرالی آن محافظت شود".

وی خاطرنشان کرد:"در هر زمانی که مردم کوردستان درباره آینده خود تصمیم‌گیری می‌کنند، باید به کیان آنها احترام گذاشته شود، نه اینکه در آمریکا یا در ایران برای آنها تصمیم‌گیری شود، نباید به سیاست‌های ایران اهمیت چندانی داد، اگر در عراق و توسط عراقی‌ها درباره آینده اقلیم کوردستان تصمیم‌گیری شود و به حقوق فردی و نظام فدرالی کوردستان، احترام گذاشته شود، اوضاع بهبود می‌یابد، اما اگر ایران در امور سیاسی عراق مداخله کند، نگرانی‌ها بیشتر می‌شوند".

ران نرینگ، گفت که اوضاع عراق و منطقه در حال تغییر است و مردم آمریکا از نفوذ ایران در عراق، نگران هستند.

او همچنین روابط اقلیم کوردستان و دولت فدرال را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت که اقلیم کوردستان دشواری‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است و باید دولت کنونی عراق به حقوق کوردها احترام بگذارد و نظام فدرالی را که موجب رشد کوردستان شده است، قبول کند.

مدیر آموزش بین‌المللی در موسسه رهبری آمریکا، روابط اقلیم کوردستان و ایالات متحده را بسیار مطلوب و طولانی ‌مدت توصیف کرد و گفت که آمریکا با دقت اوضاع عراق را زیر نظر دارد.

ب.ن