آمریکا: نیروهای سیاسی اقلیم کوردستان یک انتخابات سالم و آزاد برگزار کنند

"از تلاش‌‌ها در راستای تامین آینده‌ای بهتر برای مردم کوردستان حمایت می‌کنیم"
نشان وزارت امور خارجه آمریکا
نشان وزارت امور خارجه آمریکا

اربیل (کوردستان٢٤) – وزارت امور خارجه آمریکا، از نیروهای سیاسی اقلیم کوردستان خواست که در مسیر برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد، گام بردارند.

وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به سئوالات کتبی گزارشگر کوردستان٢٤ درباره انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، اعلام کرد که آنها از تلاش‌‌های سازمان ملل در راستای تامین آینده‌ای بهتر برای مردم اقلیم، حمایت می‌کنند.

همچنین بر حمایت آمریکا از نماینده سازمان ملل برای حل مسائل بین نیروهای سیاسی و رفع مشکلات فنی در مسیر برگزاری انتخابات، تاکید کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا، از نیروهای سیاسی اقلیم کوردستان خواسته است که اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و برای برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد، گام بردارند.

و نیز خاطرنشان کرده که انتظار دارند نیروهای سیاسی اقلیم، اقدامات لازم را انجام داده و به مسئولیت خود برای برگزاری انتخابات با رعایت اصول دموکراسی و قوانین اقلیم و قانون اساسی عراق، عمل کنند.

ریاست اقلیم کوردستان، روز ٢٥ فوریه ٢٠٢٤ را برای برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم، پیشنهاد کرده‌ است.

سخنگوی ریاست اقلیم نیز اعلام کرده است که برای تعیین زمان برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کوردستان، دیدارها با احزاب و نیروهای سیاسی اقلیم را آغاز کرده‌ و از نظر شماری از احزاب باخبر شده‌اند.

ب.ن