اروین هیکس: آمریکا از تلاش‌‌های دولت اقلیم کوردستان برای پیشبرد سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند

"این نشان‌دهنده پایبندی دولت آمریکا به حمایت از اقلیم کوردستان است"
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان
اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، تاکید کرد که کشورش از تلاش‌‌های دولت اقلیم برای پیشبرد سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

اروین هیکس، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، در کنفرانس راه‌حل‌های دسترسی به منابع مالی، که روز سه‌شنبه اول اوت در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، توسط آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، برگزار شد، طی ایراد سخنانی اظهار داشت که آمریکا از تلاش‌‌های دولت اقلیم کوردستان، برای پیشبرد سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

وی افزود که کنفرانس، در تشخیص چالش‌ها و یافتن راه‌حل برای دسترسی به منابع مالی، به ویژه برای بخش خصوصی در اقلیم کوردستان، تاثیرگذار خواهد بود.

سرکنسول آمریکا در اربیل، بر حمایت کشورش از تلاش‌های دولت اقلیم در مسیر ایجاد فرصت بیشتر برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها، تاکید کرد و گفت:" این نشان‌دهنده پایبندی دولت آمریکا به حمایت از سرمایه‌گذاری در اقلیم کوردستان و بخش خصوصی آن است".

آژانس توسعه جهانی ایالات متحده، یک اداره‌ای نظامی است که از افراد و کشورهای فاجعه‌زده "برای داشتن یک زندگی آزاد و رسیدن به دموکراسی" حمایت می‌کند.

ب.ن