سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق از همکاری و حمایت قوی اقلیم کوردستان قدردانی کرد

نخست‌وزیر تلاش‌های "ویلا وارویلا" برای توسعه‌ی روابط اقلیم کوردستان و اتحادیه‌ی اروپا را ستود

اربیل(کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از کمک و حمایت سفیر اتحادیه‌ی اروپا به اقلیم کوردستان تشکر کرد و سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق نیز از همکاری و هماهنگی مستمر دولت اقلیم کوردستان با سفارت و نماینده‌ی مشورتی اتحادیه‌ی اروپا در عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز پنجشنبه ١٢ مرداد ۱۴۰۲، با "ویلا واریولا" سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق فدرال دیدار کرد.

مسرور بارزانی در این دیدار ضمن قدردانی از همکاری و حمایت اتحادیه‌ی اروپا و سفیر واریولا، تلاش‌های وی برای توسعه‌ی روابط بین اقلیم کوردستان و اتحادیه‌ی اروپا را ستود  و برای وی در مأموریت آینده آرزوی موفقیت کرد.

سفیر اتحادیه‌ی اروپا در عراق از همکاری مستمر و نیرومند دولت اقلیم کوردستان با سفارت و نماینده‌ی مشورتی اتحادیه‌ی اروپا در عراق و اقلیم کوردستان قدردانی کرد.