اقلیم کوردستان می‌تواند به مرکز و جنوب عراق میلگرد صادر کند

"کارخانه‌های اقلیم کوردستان می‌توانند در سال حدود سه میلیون تن میلگرد تولید کنند"
کارخانه تولید میلگرد در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان
کارخانه تولید میلگرد در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – کارخانه‌های تولید میلگرد در اقلیم کوردستان، می‌توانند ضمن تامین نیاز داخلی، به مرکز و جنوب عراق هم میلگرد صادر کنند.

کارخانه تولید میلگرد، یکی از بزرگترین کارخانه‌ها در اقلیم کوردستان است.

در این کارخانه که در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان احداث شده است، از آهن داخلی، میلگرد ٣٢ تولید می‌شود و در سال ٧٠٠ هزار تن تولید دارد.

کارخانه تولید میلگرد اربیل، به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از هزار فرصت شغلی برای شهروندان کوردستان ایجاد کرده است.

شوان گلیاوا، مالک کارخانه میلگرد اربیل، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"پیش از این وارادت بی‌رویه میلگرد، فروش تولید داخلی را دچار مشکل کرده بود، اما پس از آنکه کابینه نهم مالیات بر واردات میلگرد را افزایش داد، تولید و فروش میلگرد داخلی، افزایش پیدا کرد".

بر پایه برآوردهای کارشناسی، به طور کلی کارخانه‌های اقلیم کوردستان، توانایی تولید حدود سه میلیون تن میلگرد را دارند به طوریکه که حدود ٥٠٠ هزار تن آن در داخل اقلیم به کار گرفته ‌شود و نیاز داخلی را برآورد کند. مانده میلگرد تولید شده نیز که ٧٥ درصد کل آن را تشکیل می‌دهد، به مرکز و جنوب عراق صادر ‌شود.

بکر قادر، از تاجران میلگرد به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" میلگرد تولید داخل، هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت از میلگرد وارداتی بهتر و مناسب‌تر است. هم تاجران و هم مردم خریدار میلگرد داخلی هستند".

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، بر مالیات واردات هر تن میلگرد، ٣٠ دلار افزوده است.

دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرده است که در چارچوب برنامه متنوع سازی منابع درآمد، حمایت از تولید داخلی را در اولویت‌های کار خود قرار داده است.

ب.ن