کشف و ضبط مواد مخدر و دستگاه‌های قمار توسط نیروهای آسایش

"قاچاقچیان به مراجع قضایی تحویل شدند"
مواد مخدر و دستگاه‌های قمار توقیف شده _ عکس؛ مدیریت مبارزه با مواد مخدر
مواد مخدر و دستگاه‌های قمار توقیف شده _ عکس؛ مدیریت مبارزه با مواد مخدر

اربیل (کوردستان٢٤) – مقادیری مواد مخدر و دستگاه قمار کشف ضبط و قاچاقچیان نیز به مراجع قضایی تحویل شدند.

مدیریت مبارزه با مواد مخدر وابسته به شورای امنیت اقلیم کوردستان، امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ٥.٥ کیلوگرم مواد مخدر و پنج دستگاه قمار را کشف و ضبط کرده‌اند که توسط پنج قاچاقچی مواد مخدر، قاچاق شده‌اند.

در بیانیه تاکید شده که تیم‌‌های مدیریت مبارزه با مواد مخدر با همکاری بخش عملیات سازمان آسایش کرکوک، طی چند عملیات و با مجوز قاضی تحقیق آسایش، توانسته‌اند که پنج قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کنند.

بر پایه بیانیه، قاچاقچیان به منظور محاکمه به مراجع قضایی تحویل شده‌اند تا بر اساس قانون با آنها برخورد شود.

آمار منتشر شده از سوی مدیریت مبارزه با مواد مخدر، نشان می‌دهد که در مدت پنج ماه اول امسال در رابطه با مواد مخدر، ٩٤٣ متهم دستگیر شده‌اند که ٣٦٧ نفر از آنان قاچاقچی بوده‌اند.

همچنین از کشف و ضبط ٦٧٩ کیلوگرم و دوهزار و ٨٦٠ ورق قرص و ٤٩ کیلوگرم مواد مخدر در مدت زمان یاد شده، خبر داده است.

ب.ن