استاندار سلیمانیه: بغداد می‌خواهد پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را متوقف کند

"دولت نهم در مقایسه با دولت‌های پیش از خود بسیار شفافتر عمل کرده است"
هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه
هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه

اربیل (کوردستان٢٤) – استاندار سلیمانیه، می‌گوید که دولت بغداد می‌خواهد پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را متوقف کند و دولت نهم اقلیم را در مقایسه با همه دولت‌های پیش از خود، بهترین و شفافترین دولت توصیف کرد.

هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، در مصاحبه‌ با یکی از رسانه‌های اقلیم کوردستان، اوضاع سیاسی اقلیم و سیاست‌های بغداد در قبال آن را مورد توجه قرار داد و با اشاره به فشارهای بغداد علیه اقلیم، اظهار داشت که بغداد می‌خواهد پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را متوقف کند و شهرهای اقلیم را همچون شهرهای عراق به ویرانی بکشاند.

وی افزود که ارزش پیشرفت‌های کنونی اقلیم کوردستان در آینده بیشتر معلوم خواهد شد. " در جنوب عراق، از حله تا بصره یک طرح راهبردی را مشاهده نمی‌کنیم، حتی زباله‌های بیمارستان‌ها را به دجله می‌ریزند و آن رودخانه را به باتلاق تبدیل کرده‌اند".

همچنین تاکید کرده است که هیچ پیشرفتی در عراق دیده نمی‌شود تا اقلیم بخواهد از آن تقلید کند.

آقای هوال ابوبکر، از فساد گسترده در نظام آموزش و پرورش عراق خبر داد و گفت:" یک کتاب درسی کە در داخل اقلیم کوردستان با هزینه ٧٥ دینار چاپ می‌شود، در عراق خارج از کشور و با هزینه ٢٥٧ دینار چاپ می‌شود، یعنی هم هزینه بالا است، هم ارز از کشور خارج شده است".

استاندار سلیمانیه، اقدامات کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان در راستای پیشرفت اقلیم را بسیار ارزنده دانست و خاطرنشان کرد که دولت نهم در مقایسه با همه دولت‌های پیش از خود، بسیار بهتر و شفافتر عمل کرده است.

کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در دهم جولای ٢٠١٩ آغاز بە کار کرده و به رغم بحران مالی جهانی، همه‌گیری کرونا، فشارهای اقتصادی بغداد و چالش‌های امنیتی منطقه‌ای، برنامه اصلاحات فراگیر را اجرا کرده و با متنوع‌سازی منابع درآمد و تقویت تولید داخلی، توسعه اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است.

ب.ن