مسرور بارزانی با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای جامعه سنت ایگیدیو دیدار کرد

مدیر جامعه‌ی سنت ایگیدیو از همزیستی پیروان ادیان مختلف در کوردستان تقدیر کرد
مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و لئوناردو جیالورتی
مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و لئوناردو جیالورتی

اربیل (کوردستان ۲۴)– نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با مدیر بخش خاورمیانه و آسیای جامعه‌ی سنت ایگیدیو دیدار کرد

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، در اربیل با  پروفسور لئوناردو جیالورتی، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای انجمن بشردوستانه‌ی  سنت ایگیدیو، دیدار کرد.

مرکز انجمن بشردوستانه‌ی سنت ایگیدیو در شهر رم پایتخت ایتالیا قرار دارد.

در این دیدار، پروفسور جیالورتی در مورد کار و فعالیت‌های انجمن توضیحاتی ارائه کرد. وی همچنین از همزیستی مسالمت‌آمیز اقلیت‌های مختلف، آزادی ادیان و میزبانی صدها هزار پناهنده در اقلیم کوردستان قدردانی کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از طرح‌ها و فعالیت‌های انجمن در کوردستان قدردانی کرد و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.