اربیل در تدارک عید میلاد پیامبر اسلام (ص)

"دولت چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی اعلام کرد"
تزئین قلعه باستانی اربیل در آستانه عید میلاد پیامبر اسلام (ص)
تزئین قلعه باستانی اربیل در آستانه عید میلاد پیامبر اسلام (ص)

اربیل (کوردستان٢٤) – در پایتخت اقلیم کوردستان، تدارکات برگزاری عید میلاد پیامبر اسلام (ص) آغاز شد و دولت اقلیم به این مناسبت چهارشنبه آینده را تعطیل رسمی، اعلام کرد.

اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان از روز چهارشنبه، ٢٠ سپتامبر تدارکات برگزاری عید میلاد پیامبر اسلام (ص) را آغاز کرد.

کارگران شهرداری، از بعدازظهر چهارشنبه، تزئین بازار اصلی در مرکز اربیل را آغاز کرده‌اند.

دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه آینده، ٢٧ سپتامبر را به مناسبت "میلاد رسول" در سراسر اقلیم، تعطیل رسمی اعلام کرده است.

ساکنان اربیل و سایر مسلمانان در این عید، مراسم مولودخوانی برگزار می‌کنند و در بین مردم شیرینی توزیع می‌کنند.

مسیحیان اقلیم کوردستان نیز در این عید مسلمانان شرکت می‌کنند و میلاد پیامبر اسلام را به آنان تبریک می‌گویند.

کلیسای عالی مسیحی در اربیل و اسقف نشین کلدانی، هر سال به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص)، به مسلمانان تبریک می‌گویند.

در اقلیم کوردستان، جوامع مختلف دینی و قومی زندگی می‌کنند و احترام گذاشتن به ادیان و باورهای جوامع، به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

0
1

ب.ن