یک دلار آمریکا با ۱۵۵۵دینار عراق برابر است

یک هزار تومان با ۳۱٫۵ دینار عراق برابر است
تصویر صرافی‌های اربیل
تصویر صرافی‌های اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای طلا و ارز برای روز یکشنبه٩ مهر ۱۴۰۲، به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۵۵دینار عراق

یک یورو: ۱۶۳۰ دینار عراق

یک پوند انگلیس: ۱۸۷۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۷ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۰۲۴ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای یکشنبه ٩ مهر ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۴۷۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۱۸ دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۵۸ دینار عراق