دیدار پرزیدنت بارزانی و رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان

"روابط اربیل و بغداد و اوضاع داخلی اقلیم کوردستان بررسی شد"
پرزیدنت مسعود بارزانی و محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان
پرزیدنت مسعود بارزانی و محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – پرزیدنت بارزانی و رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان، در مورد آخرین پیشامدهای سیاسی عراق و اوضاع داخلی اقلیم کوردستان، تبادل نظر کردند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز یکشنبه در صلاح‌الدین اربیل از محمد حاجی محمود، رئیس حزب سوسیال دموکرات کوردستان، استقبال کردند.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در این دیدار آخرین پیشامدهای سیاسی عراق و روابط بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق و اوضاع داخلی اقلیم کوردستان، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته‌اند.

ب.ن