اولین جشنواره بین‌المللی سرآشپز‌ان در اربیل

"فرهنگ غذایی کوردستان همچون جامعه آن غنی و متنوع است"
ساسان عونی، وزیر شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان در مراسم گشایش جشنواره بین‌المللی سرآشپزان- نفر سوم از چپ
ساسان عونی، وزیر شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان در مراسم گشایش جشنواره بین‌المللی سرآشپزان- نفر سوم از چپ

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر شهرداری‌ و گردشگری دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که فرهنگ غذایی کوردستان، همچون جامعه آن غنی و متنوع است.

خانه توسعه سرآشپز‌ان کوردستان، امروز یکشنبه در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، اولین جشنواره کوردستانی - عراقی - بین‌المللی را با حضور ١٥٠ سرآشپز معروف از ٣٢ کشور جهان برگزار کرد.

در مراسم گشایش این جشنواره که قرار به مدت پنج روز ادامه پیدا کند، ساسان عونی، وزیر شهرداری‌ و گردشگری دولت اقلیم کوردستان در سخنانی، اظهار داشت:" گردشگرانی که به اقلیم کوردستان می‌آیند، احساس غریبی نمی‌کنند، به همین دلیل شرکت‌ کنندگان در جشنواره، در مدت اقامت خود در اقلیم، احساس خواهند کرد که در خانه و سرزمین خود هستند".

آقای عونی، تاکید کرد که این جشنواره فرصت مناسبی برای شرکت کنندگان آن است که ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در اقلیم کوردستان را ببینند.

وی یادآور شد؛ جامعه کوردستان همچنانکه از نظر اجتماعی و فرهنگی متنوع است، فرهنگ غذایی آن نیز غنی و متنوع است.

وزیر شهرداری و گردشگری دولت اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد؛ دولت از چنین فعالیت‌‌هایی که موجب تبادل فرهنگ غذایی بین اقلیم کوردستان و سایر کشورها می‌شود، حمایت می‌کند.

0
1

ب.ن