مسرور بارزانی پایان چهارمین کنگره‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان را تبریک گفت

نخست‌وزیر در این پیام تشدید همکاری اتحادیه‌ی میهنی کورستان با دولت اقلیم کوردستان را آرزو کرد
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در پیامی پایان پنجمین کنگره‌ی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان را به رهبری این حزب تبریک گفت.

در پیام مسرور بارزانی آمده است که" موفقیت کنگره و انتصاب رهبری جدید اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، به شما و تمامی اعضا و حامیان حزب مبارزتان تبریک می‌گویم و  امیدوارم مرحله‌ی نوینی را در خدمت به ملت و میهن آغاز کرده و به اقدامات خود در جهت اتحاد، همزیستی و توسعه‌ی دستاوردها و حراست از میهن و منافع عالی خاک و مردم کوردستان تسریع بخشید.

متن پیام نخست‌وزیر اقلیم کوردستان:

"رئیس و رهبری محترم اتحادیه‌ی ملی کوردستان

به مناسبت موفقیت کنگره و انتخاب رهبری جدید اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، به شما و همه اعضا و هواداران حزب مبارزتان تبریک می‌گویم.

امیدوارم مرحله‌ی نوینی را در خدمت به مردم و کشور آغاز کنید و گام‌های خود را برای اتحاد و همبستگی، توسعه‌ی دستاوردها و حراست از خاک و مردم و کوردستان و منافع عالی مردم کوردستان تسریع نمایید و هم‌چین هماهنگی و حمایت از اجرای نقشه‌ها و برنامه‌های دولت افزایش دهید."