در آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران ٩٠٠لیتر مشروبات الکلی کشف گردید

نهادهای خارج از دانشگاه این مشروبات را کشف کرده‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)– خبرگزاری تسنیم گزارش کرد که اخیراً برخی نهادهای نظارتی از آزمایشگاهی اجاره‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود ۹۰۰ لیتر مشروبات الکلی کشف و با مجرمان در این زمینه برخورد کرده‌اند.

بَنا بر این گزارش، بخشی از فضای داخل دانشگاه علوم پزشکی ایران که آزمایشگاه بوده، برای مدتی در اجاره‌ی یک پیمانکار قرار داشته و این پیمانکار در غفلت نظارتی مسئولان دانشگاه، از این محل برای تولید مشروبات الکلی و فروش آن در بیرون استفاده می‌کرده است.

به گزارش تسنیم، برخی اساتید و دانشجویان دانشگاه پس از اطلاع از این تخلف، آن را با نهادهای نظارتی بیرون دانشگاه در میان می‌گذارند و با ورود آنها با این اقدام تخلف و تجهیزات مربوطه از دانشگاه خارج می‌شود.