مسرور بارزانی و کاردار سفارت آمریکا بر اهمیت تضمین حقوق و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان تأکید کردند

کاردار سفارت آمریکا از کمک به‌موقع اقلیم کوردستان به قربانیان حادثه‌ی حمدانیه قدردانی کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ١٢ مهرماه ۱۴۰۲، در اربیل با "دیوید برگر" کاردار سفارت آمریکا در عراق فدرال دیدار کرد.

در این دیدار آخرین تحولات و وضعیت عمومی عراق و اهمیت تضمین حقوق اساسی و استحقات مالی اقلیم کوردستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین در این دیدار در مورد اهمیت ازسرگیری صادرات نفت از اقلیم  کوردستان از طریق بندر جیهان ترکیه در اسرع وقت اتفاق‌نظر داشتند.

در ادامه‌ی این دیدار بر لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی کوردستان در موعد مقرر تأکید شد.

کاردار سفارت آمریکا در عراق از کمک‌های دولت اقلیم کوردستان به قربانیان آتش‌سوزی در "بخدیدا" (حمدانیه) و همزیستی مسالمت‌آمیز بین اقلیت‌های مختلف در اقلیم کوردستان قدردانی کرد.