سرلشکر هوشمند حیدر: آمریکا طرح همکاری‌هایش با نیروی پیشمرگ را برای دو سال آینده تدوین کرده است

"یگان‌های ٧٠ و ٨٠ نیروی پیشمرگ در آینده‌ نزدیک به طور کامل سازماندهی می‌شوند"
سرلشکر هوشمند حیدر، معاون سپهسالار وزارت امور پیشمرگ
سرلشکر هوشمند حیدر، معاون سپهسالار وزارت امور پیشمرگ

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام بلندپایه وزارت امور پیشمرگ اقلیم کوردستان، از تدوین طرح همکاری‌های آمریکا با نیروی پیشمرگ برای دو سال آینده خبر داد.

سرلشکر هوشمند حیدر، معاون سپهسالار وزارت امور پیشمرگ، امروز چهارشنبه در مصاحبه با کوردستان٢٤، سازماندهی مجدد نیروهای پیشمرگ را مورد توجه قرار داد و در رابطه با آن گفت که پیشرفت‌های مطلوبی به دست آمده و مراحل مهمی طی شده‌‌اند.

وی، با بیان اینکه ایالات متحده آمریکا، در تداوم همکاری‌های خود با نیروی پیشمرگ، طرح همکاری‌هایش برای سال‌های ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ را در زمینه‌های لجستیک، آموزش نظامی و تسلیح نیروی پیشمرگ تدوین کرده، گفت که آمریکا همچنین خواستار تسریع در روند سازماندهی شده است.

این مقام بلندپایه وزارت امور پیشمرگ، اطمینان داد که در آینده‌ نزدیک یگان‌های ٧٠ و ٨٠ نیروی پیشمرگ به طور کامل در چارچوب وزارت متبوع سازماندهی می‌شوند.

درباره تشکیل تیپ‌های مشترک نیروی پیشمرگ و ارتش عراق نیز گفت که به مرحله پایانی نزدیک شده است.

ب.ن