مسرور بارزانی: از دولت فدرال انتظار داریم حقوق کارمندان اقلیم را همچون سایر مناطق عراق تخصیص دهد

"سازوکار مناسب برای حل مسئله ارایه شده است"
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و هیئت مذاکره کننده اقلیم کوردستان با بغداد
دیدار مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان و هیئت مذاکره کننده اقلیم کوردستان با بغداد

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد که از دولت فدرال انتظار دارند استحقاقات مالی اقلیم  و در صدر آن حقوق کارمندان را همچون سایر مناطق عراق، تخصیص دهد.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٢٢ اکتبر، با هیئت مذاکره‌کننده اقلیم کوردستان با بغداد، نشست برگزار کرد.

هیئت مذاکره‌کننده اقلیم، در چند روز گذشته در بغداد، با کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان عراق و وزیر دارایی این کشور در مورد استحقاقات مالی و حقوق کارمندان اقلیم، گفتگو کرد.

در نشست با آقای بارزانی، هیئت یاد شده، گزارش مذاکرات خود با طرف عراقی را ارایه و تاکید کرد که اطلاعات و توضیحات کامل را درباره امور مالی اقلیم با جزئیات ارایه کرده‌اند و درباره حل مسئله حقوق کارمندان اقلیم و خارج کردن آن از موضوع اجرای قانون بودجه و اختلافات سیاسی، به تفاهم مطلوب دست یافته‌اند.

همچنین توضیح دادند که سازوکار مناسب برای حل مسئله ارایه شده است.

نخست وزیر، ضمن قدردانی از هیئت مذاکره کننده، تاکید نمود که دولت اقلیم کوردستان بر حل مسائل بر مبنای قانون اساسی و توافقات و احترام به کیان فدرالی اقلیم، اصرار می‌ورزد.

ایشان افزود که تامین حقوق کارمندان اقلیم، از اولویت‌های شورای وزیران است و در راستای آن به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند و از دولت فدرال نیز انتظار دارد که استحقاقات مالی اقلیم  و در صدر آن حقوق کارمندان را همچون سایر مناطق عراق، تخصیص دهد.

ب.ن