صدها تن سیب‌زمینی به عربستان سعودی صادر شد

"در چارچوب قرارداد بین دولت اقلیم کوردستان و شرکت‌های عربستان"
سه هزار تن سیب زمینی اقلیم کوردستان به عربستان سعودی صادر می‌شود
سه هزار تن سیب زمینی اقلیم کوردستان به عربستان سعودی صادر می‌شود

اربیل (کوردستان٢٤) – دومین محموله سیب‌زمینی اقلیم کوردستان، به عربستان سعودی صادر شد.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که امروز دوشنبه ٢٣ اکتبر، ٢٥٠ تن محصول سیب‌زمینی اقلیم کوردستان به عربستان سعودی، صادر شده است.

هیمن سید مراد، مدیر کل کشاورزی اربیل، به گزارشگر کوردستان گفت:"امروز صادرات دومین محموله سیب‌زمینی اقلیم کوردستان، در چارچوب قرارداد بین دولت اقلیم و چند شرکت عربستان برای صادرات سه هزار تن سیب زمینی، انجام شد و این نشان‌دهنده افزایش تقاضا بر محصول سیب‌زمینی اقلیم است".

وی افزود که اهتمام ورزیدن کابینه نهم دولت اقلیم به بخش کشاورزی، افزایش میزان تولید را در پی داشته "و در سال جاری در محدوده اربیل ٦٠٠ هزار تن محصول کشاورزی به خارج از اقلیم صادر شده و نیازمند‌های شهرهای دیگر عراق را نیز تامین کرده‌ایم".

همچنین نوزاد شیخ کامل، مدیرکل بازرگانی و صنعت، اظهار داشت که اقلیم کوردستان در آغاز راه مرحله‌ای جدید از صادرات محصولات خود قرار دارد و برای افزایش میزان صادرات، تسهیلات بسیار در نظر گرفته‌اند.

در چارچوب قرارداد یاد شده، تاکنون در دو مرحله ٣٠٠ تن سیب‌زمینی اقلیم کوردستان به عربستان سعودی صادر شده است.

ب.ن