مسرور بارزانی موفقیت کنگره‌ی حزب اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان را تبریک گفت

حزب اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان ششمین کنگره‌ی خود را شنبه‌ی گذشته برگزار کرد
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۴۰۲، موفقیت ششمین کنگره‌ی حزب اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان و انتخاب مجدد غفور مخموری به دبیر کلی این حزب را تبریک گفت و موفقیت او در حمایت از حقوق ملت کوردستان را آرزو کرد.

دبیر کل حزب  اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان نیز از تبریک و تماس نخست‌وزیر قدردانی کرد.

حزب اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان روز شننبه‌ی گذشته ششمین کنگره‌ی خود را با حضور ٢٠٠ نفر از اعضا در اربیل برگزار کرد.

در این کنگره، دبیر کل، ۱۱ عضو رهبری و دو عضو ذخیره دبیر کل انتخاب گردیدند و درصد حضور زنان در حزب از ۲۵ درصد به ٣٠ درصد افزایش یافت.

اتحاد ملی دمکراتیک کوردستان در سال ۱۹۹۶ توسط غفور مخموری در جنوب کوردستان تأسیس شد و پیش از این کنگره پنج کنگره‌ی دیگر برگزار کرده است.