مسرور بارزانی در دیدار با رئیس تیم عالی‌رتبه‌ی سازمان ملل بر لزوم ادامه‌ی مـأموریت یونامی در عراق و اقلیم کوردستان تأکید کرد

ولکر پرتس به‌منظور ارزیابی عملکرد یونامی در عراق و اقلیم کوردستان به عراق سفر کرده است

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲، در اربیل با ولکر پرتس، رئیس تیم بررسی راهبردی مستقل نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) دیدار کرد.

رئیس این تیم سازمان ملل هدف از سفر خود را ارزیابی وظایف و کار نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) در عراق اعلام کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در این دیدار، بر لزوم ادامه‌ی مأموریت یونامی در عراق و اقلیم کوردستان و اهمیت تقویت نقش سیاسی آن برای کمک به عراق و اقلیم کوردستان برای غلبه بر چالش‌ها، ایجاد ثبات سیاسی، تقویت اصول و نهادهای دموکراتیک، حمایت از سیستم فدرال و اجرای قوانین  و اصل ۱۴۰ قانون اساسی و احترام و حمایت از حقوق اساسی مردم کورد و همه‌ی اقلیت‌های عراقی تأکید کرد.