مسرور بارزانی با هیئت عالی‌رتبه‌ی نظامی بریتانیا دیدار کرد

در این دیدار بر توسعه‌ی همکاری‌های دوجانبه تأکید گردید
س
س

اربیل (کوردستان ۲۴)– مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با یک هیئت نظامی بریتانیایی به سرپرستی مارشال سامی سیمپسون، مشاور ارشد دفاعی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ی دولت اقلیم کوردستان، در این دیدار توسعه‌ی همکاری‌های امنیتی و نظامی دوجانبه موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

جنگ و منازعات در خاورمیانه از دیگر موضوعات این دیدار بود و طی آن دو طرف در اهمیت حفظ صلح و ثبات در منطقه و دور نگه‌داشتن عراق از درگیری نظامی اتفاق‌نظر داشتند.

نخست‌وزیر بر لزوم حمایت و تضمین حقوق اساسی مردم کوردستان، بر احترام به ساختار قانونی اقلیم کوردستان بر طبق  قانون اساسی عراق فدرال و تقویت سیستم فدرال عراق تأکید کرد.

نخست‌وزیر تأکید کرد که لازم است جامعه‌ی بین‌الملل نقش فعالی در حل مسائل بین اقلیم کردستان و دولت فدرال ایفا کند.