نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی و حضور قباد طالبانی برگزار شد

ارائه‌ی لیست شفاف حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان به دولت فدرال در این نشست مورد بررسی قرار گرفت

اربیل (کوردستان ۲۴)– نشست هیئت دولت اقلیم کوردستان امروز چهارشنبه اول آذرماه ۱۴۰۲، به ریاست آقای مسرور بارزانی برگزار شد.

در این نشست که با حضور قباد طالبانی معاون نخست‌وزیر برگزار شد، در بند اول، آقای سراج بارزانی، رئیس شورای خدمات عمومی، گزارشی از کارکنان عمومی و نیروی کار بخش دولتی اقلیم کوردستان با ارائه‌ی آمار و ارقام دقیق و راهکارهای لازم برای نهادینه‌سازی فرآیند استخدام در بخش دولتی با در نظر گرفتن ساختار اداری و مدیریت ساختار وزارتخانه‌ها و مؤسسات اقلیم کوردستان ارائه کرد.

رئیس شورای خدمات عمومی در همین راستا، نتایج فرآیند حسابرسی مشترک ادارات نظارت مالی فدرال و منطقه‌ای را در خصوص ستاد کل ارائه کرد و سپس در متن گزارش تدقیق و حسابرسی مشترک هیئت‌های دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان را تشریح کرد لیست حقوق بگیران اقلیم کوردستان در جهت تأمین حقوق و استحقاقات مالی مردم کوردستان به دولت فدرال ارائه شده است.

هیئت وزیران پس از بررسی این گزارش، پیشنهاد‌ها و توصیه‌های  شورای وظیفه عمومی را به‌منظور نهادینه‌سازی بیشتر بخش خدمات عمومی و نیروی کار در نهادهای اقلیم کوردستان تصویب کرد و همه‌ی وزارتخانه‌ها موظف شدند که برای پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به شورای خدمات عمومی و خدمات عمومی کمک کنند.

هیئت دولت اقلیم کوردستان بخش دیگری از این نشست، پیرامون اجرای چند ماده و مفاد دیگر قانون اصلاحات مربوط به حوزه‌ی بازنشستگی که توسط عبدالحکیم خسرو، دبیر کمیته عالی تطبیق اصلاحات ارائه شد، بحث و تبادل‌نظر شد.

هیئت دولت  در بخش پایانی این نشست به اهمیت تداوم اجرای قانون اصلاحات و انجام دادن اقدامات لازم بر طبق این قانون در جهت ساماندهی موضوع بازنشستگی کارمندان پرداخت.