تامی ایمس: فرصت‌های بیشتری برای همکاری بین اقلیم کوردستان و کانادا وجود دارند

"زنان در اقلیم کوردستان فعال هستند و برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند"
تامی ایمس، مدیر دفتر نمایندگی سفارتخانه کانادا در اقلیم کوردستان
تامی ایمس، مدیر دفتر نمایندگی سفارتخانه کانادا در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر دفتر نمایندگی سفارتخانه کانادا، فعالیت زنان در اقلیم کوردستان را ستود و تاکید کرد که فرصت‌های بیشتری برای همکاری بین اقلیم کوردستان و کانادا وجود دارند.

تامی ایمس، مدیر دفتر نمایندگی سفارتخانه کانادا در اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ٢٦ نوامبر در حاشیه مراسم آغاز به کار کارزار ١٦ روزه منع خشونت علیه زنان که در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان برگزار شد. در مصاحبه با گزارشگر کوردستان٢٤، اظهار داشت:"این کارزار یادآوری می‌کند که خشونت علیه زنان قابل قبول نیست و کسانی هستند که از زنان حمایت می‌کنند و می‌خواهند زنان زندگی بهتری داشته باشند."

او همچنین به فعالیت زنان در اقلیم کوردستان اشاره کرد و گفت:"زنان در اقلیم فعال هستند، فعالیت تجاری دارند و در سازمان‌های مدنی برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند."

خانم تامی ایمس، حضور زنان در سازمان‌های مدنی را  بسیار با اهمیت دانست، به طوریکه "می‌توانند با تبادل نظر درباره مسائل، نحوه رفتارها با زنان را تغییر دهند."

مدیر دفتر نمایندگی سفارتخانه کانادا، روابط بین اربیل و اتاوا را نیز مورد توجه قرار داد و در خصوص آن گفت:"کانادا روابط بسیار خوبی با اقلیم کوردستان دارد. ما با دولت اقلیم روی طرح‌های مختلف کار می‌کنیم که زمینه‌های آموزش و پرورش، حقوق زنان، تغییرات اقلیمی و بسیاری زمینه‌های دیگر را شامل می‌شود، فکر می‌کنم که فرصت‌های بیشتری برای اقلیم کوردستان و کانادا وجود دارند که موجب توسعه روابط می‌شوند."

در اقلیم کوردستان همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، کارزار ١٦ روزه، آغاز به کار کرد.

ب.ن