ارزش دینار در برابر دیگر ارزها اندکی کاهش یافت

بهای یک دلار آمریکا با ۱۵۷۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای دوشنبه١٣ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرع است:

 یک دلار آمریکا:  ۱۵۷۰ دینار عراق

یک یورو: ۱۷۱۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ١٩٩٠ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۵ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دوشنبه ١٣ آذر  ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۲۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۶۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۰۰ هزار دینار عراق