یک دلار آمریکا با ۱۵۷۲٫۵ دینار عراق برابر شد

یک هزار تومان ایران با ۳۱٫۵ دینار عراق برابر است
تصویر صرافی‌های اربیل
تصویر صرافی‌های اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای یکشنبه ١٩ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۷۲٫۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۶۹۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۶۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز یکشنبه١٩ آذر ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق