بهای دینار در برابر دلار اندکی افزایش یافت

یک دلار آمریکا با ۱۵۷۰ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای دوشنبه ٢٠ آذر ۱۴۰۲، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

 یک دلار آمریکا: ۱۵۷۰دینار عراق

یک یورو: ۱۶۹۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۹۵۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترک: ۵۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۳۱٫۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳۲۷ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان در روز دوشنبه٢٠ آذر ۱۴۰۲ به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۱۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار٢١- ۴۵۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۳۹۰ هزار دینار عراق