پیگیری احکام دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان در پارلمان اروپا

"آیا اطلاع دارید که احکام دادگاه فدرال عراق به عنوان اهرم سیاسی علیه اقلیم کوردستان به کار گرفته می‌شوند؟"
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

اربیل (کوردستان٢٤) – احکام دادگاه فدرال عراق، علیه اقلیم کوردستان، پارلمان اروپا را با پرسش‌‌هایی مواجه کرده است.

پارلمان اروپا، روز پنجشنبه ٧ دسامبر، پرسش‌هایی پارلمانی درباره اختلافات بین اقلیم کوردستان و بغداد را منتشر کرد که تعدادی از پارلمانترها با معاون رئیس پارلمان در امور خارجی و سیاست امنیتی، مطرح کرده‌اند.

پارلمانترها، خطاب به معاون رئیس پارلمان نوشته‌اند:"آیا اطلاع دارید که احکام دادگاه فدرال عراق به عنوان اهرم سیاسی علیه اقلیم کوردستان به کار گرفته می‌شوند؟ و اگر اطلاع دارید، برای بهبود مذاکرات و همکاری‌ها بین بغداد و اقلیم کوردستان چه اقدامی خواهید کرد؟"

دادگاه فدرال عراق، با صدور احکامی قانون نفت و گاز تصویب شده در پارلمان کوردستان، تمدید دوره پنجم پارلمان کوردستان و تمدید شوراهای استانی اقلیم را ملغی کرده و در حال رسیدگی به تعویق برگزاری انتخابات شوراهای استانی در کرکوک و ایجاد تغییرات در تعداد کرسی‌های اقلیت‌‌های قومی و مذهبی در پارلمان کوردستان است.

مقامات اقلیم کوردستان، این احکام را سیاسی و علیه منافع عالی اقلیم کوردستان، دانسته‌اند.

ب.ن