اهدای مدال طلا به زبان‌شناس کورد در قزاقستان

"به خاطر خدمات چهل‌ ساله‌اش"
پروفسور مامیدی سلیمان یوسف، استاد زبانشناس کورد
پروفسور مامیدی سلیمان یوسف، استاد زبانشناس کورد

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت آموزش عالی قزاقستان، از یک پروفسور زبان‌شناس کورد به خاطر خدمات چهل‌ ساله‌اش، قدردانی کرد.

روز دوشنبه ٢٥ دسامبر، در ساختمان دوستی اقوام در شهر آلماتی قزاقستان، مراسم اهدای مدال طلا به پروفسور مامیدی سلیمان یوسف، استاد زبانشناس کورد در دانشگاه آن شهر برگزار شد.

پروفسور مامیدی، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"از اینکه از تلاش و زحمات ٤٠ ساله من تقدیر کرده‌اند، بسیار خوشحال هستم."

وی که از سوی وزارت آموزش عالی قزاقستان مورد قدردانی قرار گرفت، نماینده جامعه فرهنگی کورد در قزاقستان، عضو هیئت تحریریه مجله ادبی – هنری (نوبار) و سردبیر روزنامه (ژیانا کورد) است.

پروفسور مامیدی، به کوردستان٢٤ گفت که دولت قزاقستان به زبان کوردی احترام می‌گذارد و حقوق کوردها در آن کشور را رعایت می‌کند.

بیش از ١٣٠ هزار شهروند کورد در قزاقستان زندگی می‌کنند. کوردهای قزاقستان در سال‌های ١٩٤٤ و ١٩٧٤ به قزاقستان کوچانده شده‌اند.

ب.ن