همکاری‌های اربیل و بغداد برای مبارزه با مواد مخدر

"بر اقدامات پیشگیرانه و دستگیری قاچاقچیان متمرکز شده است"
معدوم کردن مواد مخدر در اقلیم کوردستان
معدوم کردن مواد مخدر در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- به گفته یک مقام کورد، در بحبوحه افزایش خطرات مواد مخدر، مقامات نهادهای مبارزه با مواد مخدر در دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق، همکاری‌های خود را برای مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر، ادامه می‌دهند.

ارکان بیبانی، یکی از افسران سازمان مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ١٥ ژانویه، به کوردستان٢٤ گفت که همکاری‌‌های اربیل و بغداد در مبارزه با مواد مخدر، بر اقدامات پیشگیرانه و همچنین دستگیری قاچاقچیان، متمرکز است.

وی افزود که وزارت کشور عراق، از ریاست سازمان مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان، به دلیل تلاش‌هایش برای مبارزه با مواد مخدر، قدردانی کرده است.

به گفته این مقام، نیروهای پلیس در اربیل و بغداد تنها در سال ٢٠٢٣ بیش از دو هزار و ٤٨٠ مظنون را به اتهامات مربوط به مواد مخدر، دستگیر کرده‌اند.

سازمان مبارزه با مواد مخدر در اواخر دسامبر، اعلام کرد که در مدت یک سال، بیش از ١٠ میلیون قرص کاپتاگون را ضبط کرده است.

قاچاق و مصرف مواد مخدر در عراق به ویژه در دهه‌های اخیر افزایش یافته است.

پیش از این وزارت کشور عراق، اعلام کرده است که تنها در سال ٢٠٢٣ هفت هزار نفر به اتهامات مربوط به مواد مخدر محاکمه شده‌اند.

دولت اقلیم کوردستان در اواسط اکتبر ٢٠٢٣، کنفرانس مبارزه با مواد مخدر را با حضور تنی چند از رهبران جوامع مذهبی، مقامات امنیتی و دیپلمات‌های خارجی برگزار کرد.

ب.ن