انتفاض قنبر: در اربیل دولتی وجود دارد که به مردم خود خدمت می کند و تسلیم تهران نمی‌شود

"احزاب شیعه قدرت را در دست گرفتند و تجربه دموکراتیک عراق به تجربه فساد تبدیل شد"
انتفاض قنبر، سیاستمدار عراقی و رئیس بنیاد آینده در واشنگتن
انتفاض قنبر، سیاستمدار عراقی و رئیس بنیاد آینده در واشنگتن

اربیل (کوردستان٢٤)- یک سیاستمدار عراقی، می‌گوید نفوذی که ایران در عراق دارد در اربیل ندارد، به همین دلیل با اقلیم کوردستان مخالفت می‌کنند.

انتفاض قنبر، سیاستمدار عراقی و رئیس بنیاد آینده در واشنگتن، امروز دوشنبه ٢٩ ژانویه، در مصاحبه با کوردستان٢٤ فعالیت‌های گروه‌های شبه‌‌نظامی در عراق را مورد توجه قرار داد و گفت:"عامل اصلی درگیری‌ها در عراق، احزاب شیعه هستند که خود را به ایران تسلیم کرده و با کشورشان دشمنی دارند."

وی افزود که "احزاب شیعه، قدرت را در عراق به دست گرفتند و به این ترتیب تجربه دموکراتیک در عراق به تجربه فساد و سرقت سرمایه‌های دولتی تبدیل شد."

این سیاستمدار عراقی، با اشاره به اینکه "احزاب شیعه می‌خواهند عراق به یک ایالت ایران تبدیل شود"، گفت که به همین دلیل با اقلیم کوردستان مخالفت می‌کنند.

او معتقد است که وفاداری احزاب شیعه عراق به ایران "وفاداری مذهبی همچون وفاداری به پاپ واتیکان نیست، بلکه یک وفاداری سیاسی و نظامی است".

رئیس بنیاد آینده، با بیان اینکه نفوذ ایران در عراق روزافزون است، اظهار داشت:"این نفوذ در اربیل وجود ندارد، زیرا دولتی وجود دارد که به مردم خود خدمت می‌کند و تسلیم تهران نمی‌شود."

او در پایان سخنان خود گفت:"برخی از رهبران شیعه عراق از جایگاه خود برای خدمت به تهران، سوءاستفاده می‌کنند."

ب.ن