یک تحلیلگر سیاسی حکومت در عراق تحت تأثیر ایران است

"فشار زیادی از سوی ایران به عراق وارد می‌شود"
دکتر نوزاد هیتوتی
دکتر نوزاد هیتوتی

اربیل (کوردستان ۲۴)- یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید که دولت عراق تحت نفوذ ایران است و به همین دلیل است که فشار زیادی از سوی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی بر نخست‌وزیر عراق برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق وارد می‌شود.

دکتر نوزاد هیتوتی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه، به کوردستان ۲۴ گفت که دولت عراق تحت نفوذ ایران است، بنابراین از سوی ایران و شبه‌نظامیان فشار زیادی بر محمد شیعاع السودانی، نخست‌وزیر عراق وجود دارد تا نیروهای آمریکا را از عراق بیرون بکند. بااین‌حال هنوز برنامه‌ی برای خروج نیروهای آمریکا در دست نیست و دولت عراق تاکنون به‌طور رسمی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق نشده است. 

 این تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید: گفت‌وگوهایی که بین آمریکا و عراق آغاز شد، تنها مذاکرات موقتی برای تعیین برنامه زمانی بین دو طرف بود و بیشتر ارزیابی وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق بود.

نوزاد هیتوتی  گفت: نکته‌ی دوم این است که آیا عراق می‌تواند از حاکمیت خود دفاع کند؟ همان‌طور که ما می می‌بینیم، همچنین تهدیدهایی از سوی ایران، تروریست‌ها، ترکیه و خود شبه‌نظامیان وجود دارد که این موضوع هم باید ارزیابی شود.

این تحلیلگر گفت: نکته‌ی سوم هم این است که توان نظامی عراق تا چه اندازه قدرت محافظت از آزادی و تمامیت ارزی خود را دارد.