پلیس راهنمایی و رانندگی اربیل به سیستم کنترل ترافیک هوایی مجهز خواهد شد

پلیس راهنمایی و رانندگی اربیل با استفاده از بالگرد بر ترافیک شهری نظارت می‌کند

اربیل (کوردستان ۲۴) - مدیریت اداره‌ی راهنمایی و رانندگی اربیل  از هوا با استفاده از بالگرد بر عبور و مرور وسایل نقلیه و ترافیک اربیل  نظارت می‌کند

هیمن امین، سخنگوی اداره‌ی راهنمایی و رانندگی اربیل به کوردستان ۲۴ گفت: ازاین‌پس با استفاده از بالگرد جاده‌ها و خیابان‌های اربیل را از طریق هوایی رصد می‌کنیم، در مواقعی که ترافیک وجود دارد یا موقعیت بخواهیم از ترافیک شدید منطقه‌ای مطلع شویم و از ایجاد ازدحام جلوگیری کنیم، از بالگرد استفاده می‌کنیم.

وی گفت: با استفاده از بالگرد می‌توانیم از محل وقوع حادثه یا ایجاد ترافیک سنگین مطلع شویم، تیم‌های ما با اطلاعاتی کامل در این نوع مناطق وارد عمل خواهند شد.