احکام جدید دادگاه فدرال عراق در خصوص اقلیم کوردستان

"باید دولت عراق به تخصیص حقوق حقوق‌بگیران و کارمندان اقلیم کوردستان پایبند باشد"
نشست دادگاه فدرال عراق در خصوص مسائل اقلیم کوردستان
نشست دادگاه فدرال عراق در خصوص مسائل اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- دادگاه فدرال عراق، امروز چهارشنبه ٢١ فوریه در خصوص حقوق کارمندان اقلیم کوردستان و برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کوردستان، نشست خود را برگزار و احکامی صادر کرد.

رئیس دادگاه، احکام را اینگونه قرائت کرد:

١- بر اساس مواد ١١٦ و ١١٧ قانون اساسی عراق، باید در توزیع درآمدها و ثروت و سامان عمومی، یکسانی برقرار باشد و نباید به هیچ احدی ظلم شود.

٢- باید دولت‌های عراق و اقلیم کوردستان اقدام کنند که حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان به موقع توزیع شود.

٣- باید دولت‌های عراق و اقلیم کوردستان به قانون بودجه عمومی فدرالی در تخصیص استحقاقات مالی و حقوق کارمندان اقلیم کوردستان پایبند باشند.

٤- باید محمد شیاع‌السودانی، نخست وزیر عراق، مسئولیت تخصیص حقوق کارمندان اقلیم کوردستان را به عهده بگیرد و مسائل و اختلافات دو دولت (عراق و اقلیم کوردستان) را حل کند، تا از تخصیص حقوق حقوق‌بگیران اقلیم کوردستان اطمینان حاصل شود.

٥- باید دولت عراق به تخصیص حقوق حقوق‌بگیران و کارمندان اقلیم کوردستان پایبند باشد و از این پس حقوق کارمندان اقلیم کوردستان نباید به صورت بدهی به دولت اقلیم کوردستان پرداخت شود.

دادگاه فدرال عراق همچنین طی صدور حکمی، حوزه‌های انتخاباتی اقلیم کوردستان را به چهار حوزه تقسیم کرد و با اعلام غیرقانونی بودن تعداد کرسی‌های کنونی پارلمان اقلیم، آن را از ١١١ کرسی به ١٠٠ کرسی کاهش داد.

ب.ن